Rola placów składowych w logistyce

Place składowe służą do przechowywania towarów. Różnica między nimi a magazynami dotyczy rodzaju składowanych materiałów. Na placach magazynuje się te, które nie muszą być przechowywane we wnętrzach. Mowa zatem o towarach, które zachowują odporność na działanie czynników zewnętrznych, a przy tym nie wymagają składowania w określonych warunkach. Do takich zaliczyć można np. materiały budowlane. Jakie znaczenie w logistyce ma taki sposób magazynowania?

Funkcje placów składowych

Funkcje placów składowych praktycznie niczym nie różnią się od funkcji magazynów. Na wyznaczonych terenach przechowuje się zapasy, nadwyżki produkcyjne lub towary niesprzedane w określonym czasie. Place składowe są tym samym niezbędnym elementem łańcucha dostaw. Pozwalają zachować płynność realizacji zamówień, co w znaczący sposób wpływa na zadowolenie klientów.

Jakie korzyści daje przechowywanie towarów na placach składowych?

Przechowywanie towarów na placach składowych w alternatywie dla magazynów jest gwarancją niższych kosztów magazynowania. Przemawia za tym przede wszystkim brak konieczności budowy hali magazynowej, czyli realizacji przedsięwzięcia nie tylko kosztochłonnego, ale i czasochłonnego. Przy wynajmie placów składowych lub wyznaczeniu ich na terenie własnego zakładu oszczędności wynikają również z braku kosztów utrzymania budynków.

Inną zaletą takiej formy magazynowania jest swobodny dostęp do przechowywanych materiałów w każdej sytuacji. Atutem jest też możliwość szybkiego rozładunku lub załadunku towarów przy wykorzystaniu pojazdów o bardzo dużych wymiarach. Jednocześnie jednak nie oznacza to, że towary przechowywane na zewnątrz nie są zabezpieczone przed kradzieżą. Dzięki odpowiednim systemom magazynowanie na zewnątrz jest równie bezpieczne co składowanie towarów w magazynach.

zobacz jak do nas trafić? strzałka

poznaj nasze promocje

Kontakt - operis

sprawdź

mapę dojazdu

do naszej firmy