Metody kompletacji zamówień w magazynach

Kompletacja zamówień to proces zbierania produktów przechowywanych w magazynie w celu realizacji zamówień klientów. W praktyce obejmuje wybór, pakowanie i przygotowywanie sprzedanych przedmiotów do transportu. Dobrze zaplanowane procesy kompletacji skutkują poprawą wydajności w zakładzie oraz ogólnym wzrostem przychodów ze sprzedaży. Źle zaplanowane z kolei prowadzą do opóźnień w realizacji zamówień. Obecnie wyróżnia się wiele metod kompletacji. W dzisiejszym artykule przybliżymy kilka najpopularniejszych z nich.

Jakie są podstawowe rodzaje kompletacji?

Ze względu na sposób obsługi produktów w magazynach wyróżnia się kompletację ręczną, automatyczną i półautomatyczną. W kompletacji ręcznej nie są wykorzystywane żadne maszyny ani urządzenia. Procesem pakowania produktów zajmuje się człowiek. W kompletacji półautomatycznej pracowników magazynu wspomagają sprzęty takie jak np. wózki widłowe. W kompletacji automatycznej z kolei wszystkie etapy kompletowania towarów są zautomatyzowane, tzn. pracę ludzi zastępują maszyny.

Inny podział usług kompletacyjnych towarów odnosi się m.in. do miejsca, w którym odbywa się cały proces. W związku z tym wymienia się:

  • kompletację jednostopniową (realizowaną w jednej strefie magazynu),
  • kompletację wielostopniową (realizowaną w kilku miejscach na terenie zakładu).

Jakie inne metody kompletacji zamówień można wyróżnić?

Do ogólnych metod kompletacji zamówień zalicza się:

  • kompletację pojedynczą,
  • kompletację zbiorczą (batch picking),
  • kompletację strefową (zone picking),
  • kompletację falową (wave picking).

Popularnością cieszą się również systemy takie jak m.in.: pick-to-light (wykorzystujące sygnały świetlne), pick-to-voice (realizujące zamówienia za pomocą komend głosowych) czy pick-to-belt (w których zastosowanie znajdują przenośniki taśmowe).

zobacz jak do nas trafić? strzałka

poznaj nasze promocje

Kontakt - operis

sprawdź

mapę dojazdu

do naszej firmy